Nieuws

In verband met de hoge energieprijzen heeft HX Advies de handreiking energiebeperkende maatregelen voor bestaande utiliteitsgebouwen opgesteld. Deze handreiking is bedoeld als leidraad voor gebouweigenaren, gemeenten, beheerders, installateurs, gebruikers, huurders en anderen om het energiegebruik te beperken. Om inzicht te krijgen in de technische en financiële haalbaarheid scoren eenvoudig uitvoerbare maatregelen met een hoog besparingspotentieel (Quick Wins) een hoge waardering en maatregelen die gepaard gaan met hoge kosten en een laag besparingspotentieel een lage waardering. Deze waarderingen zijn echter indicatief en sterk afhankelijk van de geconstateerde afwijkingen. De eenvouwige maatregelen kunnen in overleg met gebruikers/huurders door een installateur en/of beheerder worden uitgevoerd. Er is voor de uitvoering van meer complexe maatregelen expertise van een deskundige nodig. Uiteraard kunt u HX Advies inschakelen voor de nodige ondersteuning en uitwerking van de maatregelen.

Lees meer