Legionellabeheersing

Eigenaren van koeltorens en ander watervernevelende apparatuur moeten, volgens de Arbo beleidsregel van het ministerie van sociale zaken, aantonen dat zij afdoende maatregelen hebben getroffen ter voorkoming van legionella. Voor deze apparatuur is een risico-inventarisatie, evaluatie en beheersplan verplicht. HX biedt u advies over de benodigde maatregelen.
 

Lees meer