Binnenklimaat in scholen

Een slecht binnenklimaat in scholen heeft een negatief effect op de gezondheid van leerlingen en onderwijzend personeel, hun functioneren en leerprestaties. Voor de verbetering van de luchtkwaliteit, energiezuinigheid en het comfort zijn verschillende ambitieniveaus vastgesteld door het SenterNovem in het document Frisse scholen.

HX Advies heeft voor diverse scholen installaties ontworpen met verbetering van het binnenklimaat als resultaat. Door onze brede ervaring in het toepassen van verschillende technieken garanderen wij u een zo optimaal mogelijk binnenklimaat.

Lees meer